Πολιτικη απορρητου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εισαγωγή

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε το απόρρητο των επισκεπτών του ιστοτόπου μας και των χρηστών των υπηρεσιών μας. Αυτή η πολιτική ισχύει όταν ενεργούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου μας και των χρηστών των υπηρεσιών μας. Με άλλα λόγια, όπου εμείς καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας. Εφόσον αυτά τα cookies δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την παροχή της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας, θα σας ζητήσουμε την συγκατάθεση σας στη χρήση των cookies όταν επισκεφθείτε για πρώτη φορά τον ιστότοπό μας. Σε αυτή την πολιτική, “εμείς”, “εμάς” και “μας” αναφέρεται στην επιχείρηση ΤΟΥΝΤΖΗΣ.

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία

Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρουμε:

(α) τις γενικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να επεξεργαστούμε,

(β) στην περίπτωση προσωπικών δεδομένων που δεν αποκτήσαμε άμεσα από εσάς, την πηγή και τις συγκεκριμένες κατηγορίες αυτών των δεδομένων,

(γ) τους σκοπούς για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα, και


(δ) νομικές βάσεις της επεξεργασίας.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε δεδομένα σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας (“δεδομένα χρήσης“).

Τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP, τη γεωγραφική θέση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, την πηγή παραπομπής, τη διάρκεια της επίσκεψης, τις προβολές σελίδας και τις διαδρομές πλοήγησης του ιστότοπου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, τη συχνότητα και το πρότυπο της χρήσης της υπηρεσίας σας. Η πηγή των δεδομένων χρήσης είναι το σύστημα παρακολούθησης αναλυτικών στοιχείων. Αυτά τα δεδομένα χρήσης ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για σκοπούς ανάλυσης της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η παρακολούθηση και η βελτίωση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα του λογαριασμού σας ως χρήστης του ιστότοπού μας (“δεδομένα λογαριασμού“). Τα δεδομένα λογαριασμού ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Η πηγή των δεδομένων λογαριασμού είστε εσείς ή ο εργοδότης σας. Τα δεδομένα λογαριασμού ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό τη λειτουργία του ιστοτόπου μας, την παροχή των υπηρεσιών μας, την εξασφάλιση της ασφάλειας του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, την διατήρηση των αντιγράφων ασφαλείας των βάσεων δεδομένων μας και την επικοινωνία μαζί σας.

Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας ή η εκτέλεση μιας σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς και/ή η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήσεώς σας, για την σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες που δημοσιεύσατε για δημοσίευση στον ιστότοπό μας ή μέσω των υπηρεσιών μας (“δεδομένα δημοσίευσης“).

Τα δεδομένα δημοσίευσης ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό να καταστεί δυνατή μια δημοσίευση και την διαχείριση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας ή η εκτέλεση μιας σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς και/ή η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήσεώς σας, για την σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε ερώτηση που υποβάλλετε σε εμάς, είτε άμεσα, είτε μέσω πρακτόρων και συνεργατών μας, σχετικά με αγαθά και/ή υπηρεσίες (“δεδομένα ερωτήσεων“).

Τα δεδομένα ερωτήσεων ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό την προσφορά, εμπορία και πώληση σχετικών αγαθών και/ή υπηρεσιών σε εσάς. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας ή η εκτέλεση μιας σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς και/ή η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήσεώς σας, για την σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες που απαιτούνται για αγορές αγαθών και/ή υπηρεσιών που συλλέγουμε είτε απευθείας, είτε μέσω πρακτόρων και συνεργατών μας (“δεδομένα αγαθών/ υπηρεσιών“).

Τα δεδομένα αγαθών/υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των αγαθών και/ή υπηρεσιών μας. Τα δεδομένα αγαθών/υπηρεσιών ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό την παροχή των αγαθών και/ή υπηρεσιών μας καθώς και πληροφορίες σχετικά με αυτά. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας ή η εκτέλεση μιας σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς και/ή η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήσεώς σας, για την σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων αγορών αγαθών και/ή υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιείτε μαζί μας και/ή μέσω του ιστοτόπου μας (“δεδομένα συναλλαγών“).

Τα δεδομένα συναλλαγών ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία της κάρτας σας και τα στοιχεία της συναλλαγής. Η πηγή των δεδομένων συναλλαγών είστε εσείς και/ή ο πάροχος μας για υπηρεσίες πληρωμών. Τα δεδομένα συναλλαγών ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία με σκοπό την προμήθεια των αγορασθέντων αγαθών και/ή υπηρεσιών και τη διατήρηση των κατάλληλων αρχείων αυτών των συναλλαγών. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς και/ή η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήσεώς σας, για την σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης. Με την προϋπόθεση ότι, αν δεν είστε ο συμβαλλόμενος μαζί μας, η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε πληροφορίες που μας παρέχετε για να εγγραφείτε στις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή σε ενημερωτικά δελτία (“δεδομένα ειδοποιήσεων“).

Τα δεδομένα ειδοποιήσεων ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία για να σας αποσταλούν σχετικές ειδοποιήσεις και/ή ενημερωτικά δελτία. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συναίνεση ή τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η επικοινωνία με τους επισκέπτες του ιστότοπου μας και τους χρήστες των υπηρεσιών μας ή η εκτέλεση μιας σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς και/ή η λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήσεώς σας, για την σύναψη μιας τέτοιας σύμβασης.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που προσδιορίζονται σε αυτήν την πολιτική, όπου αυτό είναι απαραίτητο για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων, είτε όταν πρόκειται για δικαστικές διαδικασίες είτε για διοικητικές ή εξώδικες διαδικασίες. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η προστασία και η διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, τα νόμιμα δικαιώματά σας και τα νόμιμα δικαιώματα άλλων.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα που προσδιορίζονται σε αυτήν την πολιτική, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση ή διατήρηση ασφαλιστικής κάλυψης, την διαχείριση κινδύνων ή την απόκτηση επαγγελματικών συμβουλών.

Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η σωστή προστασία της επιχείρησής μας από κινδύνους. Εκτός από τους ειδικούς σκοπούς για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως αυτά αναφέρονται σε αυτήν την Ενότητα, ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση η οποία μας υπόκεινται ή για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας ή ζωτικών συμφερόντων ενός άλλου φυσικού προσώπου.

Παροχή προσωπικών σας πληροφοριών σε άλλους

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ασφαλιστές και/ή τους επαγγελματικούς μας συμβούλους στο μέτρο που είναι λογικά αναγκαίο για την απόκτηση ή διατήρηση ασφαλιστικής κάλυψης, τη διαχείριση κινδύνων, την απόκτηση επαγγελματικών συμβουλών ή την σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία. Τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούνται στη βάση δεδομένων του ιστότοπου μας θα αποθηκεύονται στους διακομιστές του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας που προσδιορίζονται στη διεύθυνση https://candlestountzis.gr

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αντιπροσώπους, συνεργάτες, προμηθευτές και/ή υπεργολάβους μας στο μέτρο που είναι λογικά αναγκαίο για την προσφορά/ παροχή των αγαθών μας και/ή των υπηρεσιών μας και πληροφορίες σχετικά με αυτά. Εκτός από τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται σε αυτήν την Ενότητα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που μας υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων ενός άλλου φυσικού προσώπου.

Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία. Διεθνείς μεταφορές των προσωπικών σας πληροφοριών Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι εάν είστε κάτοικος στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (“ΕΟΧ”), ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ.

Ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε πράκτορες, συνεργάτες, προμηθευτές, υπεργολάβους και/ή άλλα τρίτα μέρη εκτός του ΕΟΧ, για παράδειγμα όταν ο τρίτος αυτός εδρεύει εκτός του ΕΟΧ. Χώρες εκτός του ΕΟΧ ενδέχεται να μην έχουν το ίδιο επίπεδο νόμων περί ιδιωτικότητας όπως υπάρχουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ΕΕ και τον ΕΟΧ. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε την προστασία των δικαιωμάτων απορρήτου σας.

Αναγνωρίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλετε για δημοσίευση μέσω του ιστότοπου μας ή των υπηρεσιών μας ενδέχεται να είναι διαθέσιμα μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τη χρήση (ή την κακή χρήση) τέτοιων προσωπικών δεδομένων από άλλους. Διατήρηση και διαγραφή προσωπικών πληροφοριών Έχουμε εφαρμόσει μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων υπό την επιμέλεια και τον έλεγχό μας.

Διατηρούμε εύλογες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις σε μια προσπάθεια να προστατεύσουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων υπό την επιμέλεια και τον έλεγχό μας. Δυστυχώς, καμία συλλογή ή μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή άλλων προσβάσιμων στο κοινό δικτύων επικοινωνιών δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι 100% ασφαλής και συνεπώς δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια τέτοιων δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν φυλάσσονται για περισσότερο από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό αυτό ή για τους σκοπούς αυτούς. Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η διατήρηση αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που μας υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων ενός άλλου φυσικού προσώπου.

Τα δικαιώματά σας

Τα κυριότερα δικαιώματά σας βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων είναι τα εξής:

(α) το δικαίωμα πρόσβασης – μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων,

(β) το δικαίωμα για διόρθωση – μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσετε ανακριβή προσωπικά δεδομένα και να συμπληρώσετε ατελή προσωπικά δεδομένα,

(γ) το δικαίωμα διαγραφής – μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,

(δ) το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας – μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

(ε) το δικαίωμα να αντιταχθείτε της επεξεργασίας – μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,

(στ) το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων – μπορείτε να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έναν άλλο οργανισμό ή σε εσάς,

(ζ) το δικαίωμα υποβολής παραπόνων σε μια εποπτική αρχή – μπορείτε να διαμαρτυρηθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, και


(η) το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – στο βαθμό που η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι συγκατάθεση, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς και εξαιρέσεις. Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα με γραπτή ειδοποίηση προς εμάς, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω.

Σχετικά με τα cookies

Cookie είναι ένα αρχείο που περιέχει ένα αναγνωριστικό (μια σειρά γραμμάτων και αριθμών) που αποστέλλεται από ένα διακομιστή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή.

Τα cookies ενδέχεται να είναι είτε “μόνιμα” cookies είτε cookies “περιοδικής σύνδεσης”: ένα μόνιμο cookie θα αποθηκεύεται από ένα πρόγραμμα περιήγησης και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του, εκτός εάν διαγραφεί από το χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης, ενώ ένα cookie περιοδικής σύνδεσης από την άλλη πλευρά, λήγει στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του χρήστη, όταν το πρόγραμμα περιήγησης κλείσει.

Τα cookies συνήθως δεν περιέχουν πληροφορίες που αναγνωρίζουν προσωπικά έναν χρήστη, αλλά προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύουμε σχετικά με εσάς ενδέχεται να συνδέονται με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και αποκτώνται από τα cookies. Ο αποκλεισμός όλων των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρησιμότητα πολλών ιστοσελίδων. Αν αποκλείσετε τα cookies, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε

Χρησιμοποιούμε cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) έλεγχος ταυτότητας και κατάσταση – χρησιμοποιούμε cookies για να σας αναγνωρίζουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας και καθώς όταν περιηγείστε στον ιστότοπο μας και για να διαπιστώσουμε αν είστε συνδεδεμένοι στον ιστότοπο,

(β) εξατομίκευση – χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και να εξατομικεύουμε τον ιστότοπο για εσάς,

(γ) ασφάλεια – χρησιμοποιούμε cookies ως στοιχείο των μέτρων ασφαλείας που χρησιμοποιούνται για την προστασία των λογαριασμών χρηστών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της δόλιας χρήσης των διαπιστευτηρίων σύνδεσης και της προστασίας του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας γενικά,

(δ) διαφήμιση – χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσουν να προβάλλουμε διαφημίσεις που θα σας ενδιαφέρουν,

(ε) ανάλυση – χρησιμοποιούμε cookies για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τη χρήση και την απόδοση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, και


(ζ) συγκατάθεση για τα cookies – χρησιμοποιούμε cookies για να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τη χρήση cookies γενικότερα.

Cookies τρίτων & cookies που χρησιμοποιούνται από τους παρόχους υπηρεσιών μας

Οι παροχείς υπηρεσιών μας χρησιμοποιούν cookies και αυτά τα cookies μπορεί να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας. Τρίτοι προμηθευτές εμφανίζουν διαφημίσεις της επιχείρησης Τουντζής σε ολόκληρο το διαδίκτυο. Αυτοί οι τρίτοι προμηθευτές χρησιμοποιούν cookies για την προβολή διαφημίσεων βάσει των προηγούμενων επισκέψεων του χρήστη στον ιστότοπο μας.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση cookies από τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς, εάν επισκεφτείτε τη σελίδα της Network Advertising Initiative που διατίθεται στη διεύθυνση https:// www.networkadvertising.org/choices/. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε ένα τρίτο μέρος για να μας βοηθήσει να συλλέξουμε και να αναλύσουμε πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές που επισκέπτεστε στον ιστότοπο, να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία του πελάτη και την ευκολία του ιστότοπου, και για να μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε μερικές από τις συγκεκριμένες πληροφορίες που σχετίζονται με τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο.

Τροπολογίες

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν την πολιτική κατά διαστήματα δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπο μας. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική. Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στοιχεία εταιρείας & υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων Ο ιστότοπος αυτός ανήκει και λειτουργεί από την επιχείρηση Τουντζής.

Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Ελλάδα με αριθμό εγγραφής ΓΕΜΗ 114268852000  και η έδρα μας βρίσκεται Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρρες, ΤΚ 62100, Ελλάδα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων:

(α) μέσω ταχυδρομείου, στην ταχυδρομική διεύθυνση που δόθηκε παραπάνω,

(β) χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου μας,

(γ) μέσω τηλεφώνου, στον αριθμό επικοινωνίας που δημοσιεύεται στον ιστότοπο μας,

ή
 (δ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύεται στον ιστότοπο μας.

Credit Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο από την SEQ Legal (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacypolicy).